Aktuellt nu 2012
Färskt överst på sidan

  

SÄSONGSLUT PÅ SKJUTBANAN

Nu är skjutbanan stängd och vintrad för säsongen
Styrelsen tackar via ordf. Ulf Lundgren funktionärer och skyttar för den gångna säsongen.
Medlemmar har ju som vanligt tillgång till inskjutningsbanorna.

Aktiviteter för 2013 kommer att kunna ses här på hemsidan då dom är fastlagda


Funktionärer
Ni som var med på skjutledarutbildningen den 21 maj, glöm inte uppföljningen måndag 28 maj kl 18,30. Då ska vi bl.a. gå igenom viktiga saker som rör skötseln speciellt för våra banor, detta för att minimera ev. driftstörningar under säsongen

Medlemmar

Lördag 2 juni har vi städ och repdag på anläggningen. Matti startar redan kl. 0700 och hoppas att det sedan kommer glada ansikter från kl 0900 och framåt med tanke på då ni har tid. Vi hoppas vara klara vid 15-tiden. Ta gärna med de verktyg som ni har och tror er kunna behöva. Även ni som har krattor o övrig redskap som behövs för vårstädning. Det kommer att behövas både motorsåg, hylsnyckelsatser och lite bättre borrmaskiner då det ska fixas både räls o vagnar.

Väl mött


Skjutledare på kurs

Föreningens funktionärer har tillsammans med kamrater från andra skjutbanor i regionen fått drillning i säkerhet och bestämelser i samband med vapenhantering på skjutbanor. Då många veteraner var närvarande så var det naturligtvis mycket som var känt för många av deltagarna, men för både gamla som nya är det alltid nyttigt att bli påmind om vikten att tänka på framförallt sökerhet.
Kursen som hölls av Jaktvårdskonsulent Christer Zakrisson, från Jägarna uppskattades av samtliga deltagare.


Foto Erik Wiklund

 

Nytt år och nya regler

Aktivitetskortet är borta och Tävlingslicens gäller

Tävlingslicens 2012 (fd Aktivitetskort)

För att få tävlingslicens för år 2012 betalar du in avgiften för tävlingslicensen på Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718. I meddelandefältet skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Efter några veckor får du din tävlingslicens på posten.Läs mer på länken här
Tidigare årgångar av sidan hittar du här nedanför


Aktuellt nu sidan 2011

Aktuellt nu sidan 2010

Aktuellt nu sidan 2009

Aktuellt nu sidan 2008

Aktuellt nu sidan 2007