Avgifter och Priser 2018
Medlemsavgift 250 kr
Betalas in på PG. 51 51 63-4 (Notera namn, adress, födelseår och telnr.)
Älgbanan
Seriepris 15 kr 
Säsongkort, Medlemmar 200 kr
6,5x55 8 kr
.30-06 10 kr
.308 10 kr
Intyg
15 kr
(Underskrift av skjutprotokoll, inkl.älgklöv.)
Trap/Skeet  
Seriepris 40 kr (medlem 30 kr)
Stålhagel /ask 60 kr (medlem 50 kr)
Duvor/låda(200st) 200 kr