Baggbölebanans öppettider 2019


Medlemskap i Umeå Jaktskytteklubb

Årsavgift á 250:- betalas enklast in på
PG: 51 51 63-4
Ange gärna personnr, med el utan 4 sista.
Viktigt! Samt mobilnummer och e-postadress.

Telefon till klubbhuset: 070-266 38 12

E-post: info@umeajsk.se

Öppentider
18.00-20,30

Ä=Älgbanan öppen
Bj=Björnpasset
S=Skeetbanan öppen
 T=Trapbanan öppen

MAJ
v
20
Ti
14
T
To
16
T
v
21
Ti 21
T
To
23
T
v
22
Ti
28
ÄTS
   JUNI
v
23
Ti
4
ÄTS
v
24
Ti
11
ÄTS
To
13
 ÄTS
v
25
Ti 
18
ÄTS
v
26

Ti
25
ÄTS

.22 banan hålls öppen 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 och 25/6

Se också Hemsidan och anslag på banan om extra öppentider och tävlingar

JULI
V
31
M
29
Ä
Ti
30
ÄTS
O
31
Ä Bj
AUG
v
32
To
1
ÄTS
M
5
Ä
Ti
6
ÄTS
O
7
Ä Bj
To
8
ÄTS
v
33
M
12
Ä
Ti
13
ÄTS
O
14
Ä Bj
 To
15
ÄTS
v
34
M
19
Ä
Ti
20
ÄTS
O
21
Ä
To
22
ÄTS
v
35
M
26
Ä
Ti
27
Ä
O
28
Ä
To
29
Ä
 
 
Tävlingar och Bantider som utskiftsvänlig PDF