Då det gäller inköp på banan kan vi bara ta emot

kontanter samt betalningar via Swish.

Vi har inte möjlighet att hantera betalkort