Baggböle skjutbana

Ny infart kommer under våren 2019

 

För att komma till skjutbanan gäller ny väg genom Klockarbäckens industriområde.Tag Norra Kullavägen, mittemot Umedalsallén, Kör rakt fram i rondellen och sedan vänster in på Lagervägen. Kör genom hela industriområdet tills ni kommer till kurvan intill gamla tillfartsvägen. Där ska det fyllas igen för nya infarten under våren.

Kordinater till skjutbanan