Styrelsens Sammansättning 2019
ORDFÖRANDE Ulf Lundgren
SEKRETERARE Ellinor Häreskog
KASSÖR Johan Wedman
LEDAMÖTER Anders Gustafsson
  Matti Huoviala
  Ulf Lundblad
  Stefan Karlsson
SUPLEANTER Jörgen Eliasson
  Andreas Max


Skjutbanechef Ulf Lundgren
Miljöansvarig Matti Huoviala

 

UJSKs Stadgar som